Jedan od najvažnijih elemenata u odrastanju svakog deteta predstavlja i prostor u kome ono provodi vreme. Bitno je da ovaj prostor odgovara njegovim godinama i potrebama, da oslikava detetovu ličnost, zadovolji svu njegovu znatiželju i potrebu za funkcionalnošću.

Dečije sobe

Navigacija